Udgivet

Go to content

Main menu:

Af Edith Theis-Nielsen:
Her er en liste over udgivne artikler, en bog og bogbidrag. Artiklerne blev offentliggjort i:

      Udfordringen, en tværkirkelig ugeavis: www.udfordringen.dk
      Datastik, et personaleblad for Danmarks Statistiks personale
      Aglow-bladet, udgivet af Aglow Danmark, en del af den internationale, tværkirkelige organisation Aglow International (Bladet udgives ikke mere)
      Nyt fra Dansk Jødisk Venskab
      
      Diverse: Aviser, Danske blade, Amerikanske blade
      Israels Vægter (tidl. udg. af Dansk Jødisk Venskab)
      Kant, et sogneblad for fire sogne på Nørrebro (udgives ikke mere)
      Godt Budskab, et kristent blad (udgives ikke mere)

En bog og fire bogbidrag.   

Here is a list of published articles, a book and book contributions. The articles were published in:

     Udfordringen, i.e. The Challenge, a weekly interdenominational newspaper: www.udfordringen.dk
     Datastik, a house magazine for the staff of Statistics Denmark
     Aglow magazine, published by Aglow Denmark which is a part of the international, interdenominational organisation Aglow International. (The magazine is no longer published)
     
Various: Newspapers, Danish magazines, American magazines
     News from Danish Jewish Friendship
     Israels Vægter, i.e. The Watchman of Israel (previously published by                    Danish Jewish Friendship)
     Kant, a parish magazine for 4 parishes on Noerrebro, Copenhagen (no                    longer published)
     Godt Budskab, i.e. The Good Message, a Christian magazine (no longer                    published)

A book and four book contributions

Senest opdateret 5. juli 2024/Last update July 5th, 2024 
Back to content | Back to main menu